Wymagania edukacyjne

. Opublikowano w Informacje o szkole

Wydawnictwo "Nowa Era" nie wyraża zgody na publikację dokumentów (w tym również wymagań edukacyjnych) na stronach internetowych. Z tego względu wymagania edukacyjne związane z poniżej wymienionymi przedmiotami znajdują się w salach lekcyjnych oraz w bibliotece szkolnej.

Gimnazjum: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, technika.

Liceum: matematyka, przedsiębiorczość, geografia, historia, język polski, biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo, przyroda.

Wymagania edukacyjne - gimnazjum:

język polski kl.1 

język polski kl.2 

język polski kl.3 

języki obce 

wiedza o społeczeństwie 

matematyka kl.1 

matematyka kl.2 

matematyka kl.3 

informatyka 

religia 

wychowanie fizyczne 

Wymagania edukacyjne - liceum:

język polski antyk średniowiecze 

język polski renesans oświecenie 

język polski romantyzm pozytywizm 

język polski Młoda Polska dwudziestolecie 

język polski współczesność 

języki obce 

język łaciński 

edukacja filmowa 

religia 

wychowanie fizyczne 

ratownictwo medyczne 

fizyka poziom rozszerzony 

informatyka poziom podstawowy 

informatyka poziom rozszerzony 

ekonomia w praktyce 

podstawy marketingu 

podstawy prawa kl.2 

podstawy prawa kl.3 

filozofia kl.2 

filozofia kl.3