Informacja o ubezpieczeniu uczniów

Szanowni Państwo

 Informuję, że w zakładce "ubezpieczenie" znajdują się informacje: dotyczące warunków ubezpieczenia uczniów oraz zgłaszania szkód.

dr Rafał Otręba - dyrektor szkoły

Budżet obywatelski 2016

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na realizację zadań Budżetu obywatelskiego 2016!

Głosowanie potrwa od 7 do 18 września 2015 r.

Głosować mogą osoby zameldowane w Rudzie Śląskiej, które skończyły 16 lat.

Każdy z uprawnionych mieszkańców będzie mógł zagłosować tylko raz, wskazując nie więcej, niż 1 zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz 2 różne zadania o charakterze lokalnym, także spoza dzielnicy, w której mieszka. Oczywiście my zachęcamy do zagłosowania na zadanie numer 10 spośród zadań lokalnych (Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach).

Więcej informacji pod adresem: http://www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski

Zebranie SU

Informujemy, że 15. września (wtorek) w sali 102 o godzinie 12.20 odbędzie się obowiązkowe zebranie rad klasowych gimnazjum i liceum.

Do zobaczenia, 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego gimnazjum i liceum