STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

Uwaga rodzice!

Pomoc materialna uczniom – stypendia szkolne rok szkolny 2015/2016

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są do dnia 15 września 2015 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rudzie śląskiej przy ul. Markowej 20 w pok. 5 – Biurze Obsługi Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy materialnej uczniom.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

8.00 - 9.45 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów Gimnazjum nr 10 oraz spotkania z wychowawcami klas,

9.00 - 9.45 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego,

10.00 - uroczysta msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016,

11.15 - 12.15 - spotkania z wychowawcami klas III Liceum Ogólnokształcącego.