Budżet obywatelski 2016

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na realizację zadań Budżetu obywatelskiego 2016!

Głosowanie potrwa od 7 do 18 września 2015 r.

Głosować mogą osoby zameldowane w Rudzie Śląskiej, które skończyły 16 lat.

Każdy z uprawnionych mieszkańców będzie mógł zagłosować tylko raz, wskazując nie więcej, niż 1 zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz 2 różne zadania o charakterze lokalnym, także spoza dzielnicy, w której mieszka. Oczywiście my zachęcamy do zagłosowania na zadanie numer 10 spośród zadań lokalnych (Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach).

Więcej informacji pod adresem: http://www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski

Zebranie SU

Informujemy, że 15. września (wtorek) w sali 102 o godzinie 12.20 odbędzie się obowiązkowe zebranie rad klasowych gimnazjum i liceum.

Do zobaczenia, 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego gimnazjum i liceum

WYJAZD DO GRECJI!

Zapraszamy wszystkich na wycieczkę do Grecji! Zobaczymy Ateny, Delfy, Termopile, Meteory, Olimp, Saloniki, popłyniemy na Lichadonisie. Termin wyjazdu 10 - 17 czerwca 2016 r. Pełen koszt, wraz z wstępami, wynosi 1370 zł.

Osoby zainteresowane proszone są kontakt z p. Anną Rzepką lub p. Justyną Grajdek.

Pierwsze zebranie organizacyjne - w środę 16.09.2015 r. o godzinie 12.20 w sali 223.