ZASIŁEK SZKOLNY

. Opublikowano w Aktualności

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie zasiłku przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Markowej 20 w pok. 5. Druki wniosków można pobierać w siedzibie MOPS oraz ze strony internetowej www.mops.rsl.pl.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty 124zł).

O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.