"Wyprawka Szkolna"

. Opublikowano w Aktualności

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2013 r. „WYPRAWKA SZKOLNA"

Wnioski o wyprawkę szkolną można pobrać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego a następnie wypełnione złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10 września 2013 roku (termin nieprzekraczalny).

Fakt ubiegania się o wyprawkę szkolną należy zgłosić do pedagoga szkolnego 2 i 3 września 2013 roku do godziny 13.00.

POMOC FINANSOWĄ W FORMIE ,,WYPRAWKI SZKOLNEJ’’ MOGĄ OTRZYMAĆ:

1. Uczniowie klas II liceum ogólnokształcącego:
a) z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto,
b) nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 456 zł netto, ale w rodzinie występuje:

  • ubóstwo,
  • sieroctwo,
  • bezdomność,
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność itp.

2. Uczniowie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM wrzesień 2013 (dokument)

Załączniki:

Załącznik nr 1 (wniosek wyprawka szkolna 2013)

Załącznik nr 2 (wniosek wyprawka szkolna 2013)