UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

HARMONOGRAM:

8.30 - 10.45 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów oraz spotkania z wychowawcami klas,

11.00 - uroczysta msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

SUKCES NASZEGO ABSOLWENTA!

Z dumą informujemy, że nasz absolwent Maksymilian Samel został powołany do reprezentacji Polski do lat 19 w futbolu amerykańskim. Gratulujemy!

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO!

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 3 lipca 2018 roku od godziny 12.00.

3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektora szkoły w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N– nowa matura lub Załącznik 7b_S -stara matura).