ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

8.15 – 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów Gimnazjum nr 10 oraz spotkania z wychowawcami klas,

 

9.15 - 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego,

 

10.15 - uroczysta msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego,

 

11.15 - 12.30 - spotkania z wychowawcami klas III Liceum Ogólnokształcącego.

Strategia Rozwoju Miasta

Po 11 latach od ostatniej aktualizacji poprzedniej strategii rozwoju miasta władze Rudy Śląskiej rozpoczęły prace nad nowym dokumentem, określającym kierunki rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Prace prowadzone były w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Zapraszamy do zapoznania się z kompendium "Strategia rozwoju miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030" - do pobrania tutaj: www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska/uploads/strategia_kompendium_druk.pdf

27 marca 2014 r. radni Rady Miasta przyjęli strategię rozwoju miasta na lata 2014 – 2030, w której określili kierunki rozwoju miasta. Więcej informacji tutaj:

www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/03/27/ruda-slaska-ma-nowa-strategie-rozwoju/


Jednym z etapów aktualizacji strategii są badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście. Można je wypełniać do 30 września 2017 r.:

Ankieta dla przedsiębiorców                   -              https://www.interankiety.pl/i/dAbprob0

Ankieta dla uczniów/studentów             -              https://www.interankiety.pl/i/mwz5Rd3v

Ankieta dla mieszkańców                       -              https://www.interankiety.pl/i/jLE04apN

 

MATURA NA 100%!

Z ogromną dumą i przyjemnością ogłaszamy, że WSZYSCY tegoroczni ABSOLWENCI III LO ZDALI MATURĘ!!! Życzymy Wam dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i planów oraz zdobycia upragnionych indeksów!

UWAGA MATURZYŚCI!

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w dniu 30 czerwca 2017r.  od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły. 

 30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 

1. Część pisemna -  22 sierpnia 2017 r. (wtorek, godz. 9:00) 

2. Część ustna -  23 - 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół). 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N – nowa matura lub Załącznik 7b_S - stara matura).