MATURA NA 100%!

Z ogromną dumą i przyjemnością ogłaszamy, że WSZYSCY tegoroczni ABSOLWENCI III LO ZDALI MATURĘ!!! Życzymy Wam dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i planów oraz zdobycia upragnionych indeksów!

UWAGA MATURZYŚCI!

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w dniu 30 czerwca 2017r.  od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły. 

 30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 

1. Część pisemna -  22 sierpnia 2017 r. (wtorek, godz. 9:00) 

2. Część ustna -  23 - 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół). 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N – nowa matura lub Załącznik 7b_S - stara matura). 

KONKURS MATEMATYCZNY

21 czerwca w naszej szkole odbył się  międzyklasowy konkurs matematyczny. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy klasy trzecie gimnazjum, a także pierwsze oraz drugie liceum. Konkurencje podczas tego konkursu polegały na drużynowym rozwiązaniu różnych  zadań logicznych,  ale też takich, w których wykorzystać trzeba było wiadomości z lekcji. Podczas konkursu należało też podać informacje dotyczące sławnych polskich matematyków. Pomocą służyły plakaty wykonane przez uczniów klas 2A, 2B i 2D gimnazjum.  W grupie klas trzecich gimnazjum zwycięską  drużyną była klasa 3A, wśród klas pierwszych liceum była to klasa 1b, a wśród klas drugich klasa 2b. Grupy te oprócz satysfakcji  wygrania, otrzymały słodki upominek. Wszystkim uczestnikom - w imieniu nauczycielek matematyki - dziękujemy  za wspólną zabawę i gratulujemy zwycięzcom.