KLASY DWUJĘZYCZNE Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM W POLSCE MAJĄ 20 LAT

Sekcje dwujęzyczne z językiem francuskim funkcjonują w ramach polskiego systemu szkolnictwa. Opiekę dydaktyczną sprawuje Ambasada Francji w Polsce i ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Obecnie w Polsce program dwujęzyczny z językiem francuskim realizuje 26 szkół i zespołów szkół.

Dwujęzyczność polega na tym, iż oprócz intensywnej nauki języka francuskiego niektóre przedmioty prowadzone są w sposób dwujęzyczny, w języku polskim i francuskim przez specjalnie przygotowanych nauczycieli.

Głównym celem takiego nauczania jest przygotowanie przyszłych specjalistów biegle władających językiem obcym w różnych dziedzinach.

Przy rekrutacji do gimnazjum brany jest pod uwagę sprawdzian uzdolnień kierunkowych badający predyspozycje do nauki języka obcego. Sprawdzian ten nie wymaga znajomości języka francuskiego ani innego języka obcego.

Nauka języka dla wszystkich uczniów gimnazjum jest od „zera”. Nie jest konieczna znajomość podstaw języka francuskiego.

Nauka odbywa się w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Korzystamy z najnowszych podręczników oraz materiałów dodatkowych (gier, ćwiczeń, tablicy interaktywnej) dostępnych na rynku. Nauczyciele wykorzystują na swoich lekcjach różnorodne materiały motywujące do skutecznej nauki np. fragmenty piosenek, filmów, materiały autentyczne. Kładziemy nacisk zarówno na komunikację jak i solidne podstawy gramatyczno-leksykalne w nauce.

Po 1,5 roku nauki gimnazjaliści podchodzą do testu „połówkowego” z j. francuskiego . Jest to ogólnopolski egzamin dla uczniów klas dwujęzycznych z językiem francuskim, przygotowywany we współpracy z Ambasadą Francji. Ma on na celu śledzenie postępów w nauce języka na każdym etapie.

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach związanych z językiem oraz z Francją :)

Pod koniec nauki w gimnazjum uczniowie podchodzą do testu końcowego z języka francuskiego na poziomie B1. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Wyniki testu końcowego są brane pod uwagę przy rekrutacji do klas dwujęzycznych w liceum.

Bieżące aktualności znajdziesz na naszym facebookowym profilu

Co fajnego spotka Cię w klasie dwujęzycznej. (Kliknij aby wyświetlić prezentację)