mgr Daniela Wardeńska

. Opublikowano w Informacje o szkole

 

mgr Daniela Wardeńska

 

Funkcję wicedyrektora pełniła od stycznia 1996 roku. Po tragicznej śmierci dyrektora Jana Gacki objęła funkcję dyrektora naszego Liceum. Urodzona w Rudzie Śląskiej. W 1963 roku ukończyła nasze Liceum, a w 1997 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Katowicach. W 1997 roku ukończyła studia o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

W 1979 roku ukończyła studia podyplomowe o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w Jeleniej Górze. W 1992 roku ukończyła Studia Podyplomowe o kierunku socjologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1986–1990 była wizytatorem w Wydziale Oświaty i wychowania Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Obecnie jest wiceprezesem stowarzyszenia Animatorów Profilaktyki w Rudzie Śląskiej.