Rekrutacja liceum

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - strona:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Kryteria naboru