dr Rafał Otręba

. Opublikowano w Informacje o szkole

 

dr Rafał Otręba 

 

 Objął funkcję dyrektora ZSO nr 3 im. Jana Pawła II od września 2006 roku.

W latach 2004 - 2006 był wicedyrektorem w naszej szkole. Od 1999 roku pracował jako nauczyciel języka niemieckiego. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Posiada Kleines Deutsches Sprachdiplom wydany przez Goethe Institut w Berlinie.

W czerwcu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończył następujące studia podyplomowe: „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość” - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, „Pomiar dydaktyczny” -Wałbrzyska Wyższej Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, „Zarządzanie w oświacie” - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach oraz „Metodyka dydaktyka nauczania języka niemieckiego” - Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi. Od 2004 roku jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Od 2006 roku współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie. W 2007 roku był członkiem pilotażowego projektu „Egzamin gimnazjalny z języka obcego”. W latach 2008 – 2010 prowadził zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Od 2010 roku we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, oddział zamiejscowy w Chorzowie, realizował projekty finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2012 roku jest ekspertem z listy MEN w sprawach awansu zawodowego nauczycieli. Jest autorem wielu publikacji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem oświatą. Szkoli dyrektorów i nauczycieli szkół w zakresie ewaluacji wewnętrznej; prowadzi kursy dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka niemieckiego.

Od 2006 roku jest Honorowym Absolwentem naszego Liceum.